Bölümlerimiz

Proceedings Book - Bildiriler Kitabı
ISERSE 2016

3rd International Symposium on Railway Systems Engineering (13-15 October 2016)
3.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (13-15 Ekim 2016)

 
Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumunun üçüncüsü 13-15 Ekim 2016 tarihinde Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenecektir. Sempozyum süresince raylı sistemler alanında ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeler, üretim, güvenlik, test ve standartlar vb. konular tartışılacaktır. Sektördeki bilim adamları, üreticiler, diğer hizmet veren ve alan tarafların bir araya getirilerek ulusal ve uluslararası bir paylaşım düzlemi oluşturulması düşünülmektedir. Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen bildirilerden kabul edilenler sunulacak ve Sempozyum Bildiriler Kitabında basılacaktır. Sempozyum sonunda uygun görülen bildiriler Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi uluslararası “ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, AN INTERNATIONAL JOURNAL ” dergisinde yayınlanacaktır.

Duyurular
Sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız. 
Ücret Gönderimi

Sponsorlar

Açılış Programı
Sponsorlar