Ücret Gönderimi
Sempozyum katılım ücretlerinin ve sponsorluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan IBAN numaraları;
(Ziraat Bankası Karabük Üniversitesi Şubesi)

3.Uluslararası Ray. Sist. Müh. Sempozyumu(TürkLirası):      TR240001002293526379465069
3rd Int. Symp. on Railw. Sist. Engineering(EURO)        :      TR940001002293526379465070